Personel ve Öğrenci Kimlik Kartı - Smartcard - Akıllı Kart

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı http://cubid.cumhuriyet.edu.tr